Adres kancelarii:

ul. Wrzesińska 31/1
62-020, Swarzędz

Telefon: 61 651 00 35
Telefon/Fax:61 855 25 47
Email: rejentnitka@op.pl

KONTAKT

Ewa Horla-Nitka
Notariusz w Swarzędzu

Kancelaria Notarialna

Ewa Horla–Nitka Notariusz Swarzędz

działa od 2008 roku

Dane teleadresowe, godziny otwarcia:

ul. Wrzesińska 31/1
62-020, Swarzędz

Email: rejentnitka@op.pl

Telefon: * 61 651 00 35
Telefon/Fax: 61 855 25 47

Godziny działania:

 • Od poniedziałku do piątku 8:30 - 18:00,
 • czynności notarialne, spotkania z notariuszem, poza godzinami pracy sekretariatu - wyłącznie po umówieniu.

Sekretariat czynny:

 • Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 17:00,
 • W piątek od 8:00 do 16:00.

Dla Państwa komfortu i uniknięcia zbędnego oczekiwania uprzejmie prosimy o telefonicznie umawianie się na spotkania z notariuszem i czynności notarialne.

Notariusz Ewa Horla–Nitka

Została powołana na stanowisko Notariusza w Swarzędzu decyzją z dnia 7 kwietnia 2008 roku. Dokonuje czynności notarialne zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) oraz innymi przepisami prawa.

Kancelaria Notarialna adres w Swarzędzu
Ewa Horla-Nitka - Notariusz w Swarzędzu

Czynności notarialne

Zakres usług

Do zakresu usług świadczonych przez Notariusza w Swarzędzu należą między innymi sporządzanie aktów notarialnych:

 • umowy sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym: nieruchomości w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub o innym przeznaczeniu, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości rolnych,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy darowizny nieruchomości, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy o dożywocie dotyczącej nieruchomości, w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • majątkowej umowy małżeńskiej, umowy podziału majątku, umowy alimentacyjnej,
 • testamentu oraz protokołu jego otwarcia i ogłoszenia,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • protokołu dziedziczenia,
 • umowy działu spadku i/lub zniesienia współwłasności,
 • umowy zamiany,
 • umowy przedwstępnej,
 • umowy spółki prawa handlowego, protokołu zgromadzenia wspólników,
 • ustanowienia hipoteki,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • ustanowienia użytkowania, służebności gruntowej, osobistej lub przesyłu.
Ewa Horla-Nitka. Notariusz w Swarzędzu
Notariusz w Swarzędzu - opis czynnosci

Ponadto do zakresu usług Kancelarii Notarialnej należy sporządzanie:

 • aktów poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku,
 • poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W ramach świadczonych usług notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz Swarzędz - lokalizacja

Lokalizacja kancelarii

Kancelaria położona jest w centrum miasta Swarzędz, w sąsiedztwie Marketu KAUFLAND, Salonu Mody CYBINA, ok. 400m od zjazdu z drogi krajowej numer 92 łączącej Swarzędz z Poznaniem, w pobliżu skrzyżowania ulicy Cieszkowskiego z ulicą Wrzesińską, co daje możliwość łatwego dojazdu także z lokalizacji takich jak: Nowa Wieś, Zalasewo, Gowarzewo, Kostrzyn Wlkp, Pobiedziska, Janikowo czy Poznań Nowe Miasto.

Komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Swarzędz odbywa się autobusami linii: 401 (z Ronda Śródka przez ulica Warszawska), 405 (z Ronda Śródka przez Nowa Wieś), S4,S8,S9 ( przystanek ulica Polna); 412, S3 ( przystanek Rynek) komunikacji swarzędzkiej.

Vis a vis znajduje się bezpłatny parking, wejście do lokalu usytuowane jest bezpośrednio przy ulicy Wrzesińskiej, pomieszczenia kancelarii znajdują się na parterze.

Opłaty

Prosimy o kontakt z Notariuszem: osobiście. telefonicznie ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem indywidualnego sprecyzowania czynności, którą zamierzacie Państwo dokonać oraz bezpłatnego wyliczenia i uzgodnienia całkowitych przewidywanych kosztów transakcji.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 r. Nr 237 j.t. z późniejszymi zmianami). Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Przy niektórych czynnościach notarialnych notariusz pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 j.t. z późniejszymi zmianami),
 • podatek od spadku lub darowizny, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. (Dz.U. 2009r. Nr 93 poz.768 j.t. z późniejszymi zmianami),
 • opłatę sądową, której wysokość wynika z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2010 r. Nr 152, poz. 1016. z późniejszymi zmianami).

Należności te przekazywane są na rachunek urzędu skarbowego lub właściwego sądu.

Notariusz w Swarzędzu - opłaty